Yazılı tərcümələrin yerinə yetirilməsinə dair Təlimat

Tapşırığın qəbul edilməsi və təhvil verilməsi qaydası Tərcümə Mərkəzi (TM) əməkdaşından tapşırığı qəbul edərkən icraçı sifarişi aldığını təsdiqləməli, zərurət olduqda sifarişin icrası müddətini və meydana çıxan bütün sualları aydınlaşdırmalıdır. Tərcümə ayrıca saxlanan faylda yerinə yetirilərək ada tərcümənin edildiyi dil əlavə olunur, məsələn, ingilis dilində ilkin mətnin adı “document_part2” olduqda, Azərbaycan dilinə tərcümə sənədi “document_part2_az” adlandırılır.Sifariş təsvirli arxiv formasında qəbul edildikdə…